Systém pro diagnostiku dvoukolí

Automatické monitorovací systémy pro dvojkolí v nepřetržitém provozu využívající moderní, efektivní měřicí metody a dokumentaci v jedné databázi. Systém umožňuje sledování stále těsnějších tolerancí a provozních limitů, které jsou vyžadovány jak pro zvyšující se rychlosti, tak pro zvýšení bezpečnosti, jízdního komfortu a provozní spolehlivosti. Modulární konstrukce systému diagnostiky dvojkolí Argus umožňuje ekonomické přizpůsobení požadavkům měření zákazníka.

 

  • Plně automatický, přesný a rychlý provoz měření
  • Zlepšení organizace dílen a logistiky díky přesné znalosti stavu dvojkolí a dokumentace v jedné databázi, plus předpověď opotřebení
  • Zvýšení disponibility vozidla díky neustálému sledování dat dvojkolí s prognózou opotřebení

Systém pro diagnostiku dvoukolí ARGUS II

Automatické monitorovací systémy pro dvojkolí v nepřetržitém provozu využívající moderní, efektivní měřicí metody a dokumentaci v jedné databázi. Systém umožňuje sledování stále těsnějších tolerancí a provozních limitů, které jsou vyžadovány jak pro zvyšující se rychlosti, tak pro zvýšení bezpečnosti, jízdního komfortu a provozní spolehlivosti. Modulární konstrukce systému diagnostiky dvojkolí Argus umožňuje ekonomické přizpůsobení požadavkům měření zákazníka.

 

  • Plně automatický, přesný a rychlý provoz měření
  • Zlepšení organizace dílen a logistiky díky přesné znalosti stavu dvojkolí a dokumentace v jedné databázi, plus předpověď opotřebení
  • Zvýšení disponibility vozidla díky neustálému sledování dat dvojkolí s prognózou opotřebení

Systém pro diagnostiku dvoukolí ARGUS II