Montážní lávky

Vyrábíme a dodáváme elektromechanické lávky včetně přechodových lávek např. pro montáž kolejových vozidel typu metra, tramvají a elektrotechnických jednotek (osazeno v prostoru montážní koleje – 1 pracoviště),

1 strana lávek (2×15 m) obsahuje 1x hydraulický agregát MA-2311-01,

1 strana lávek obsahuje (2x15m) 2x přímočarý hydromotor MA-2311-01 100/55×800,

2 strany lávek obsahují (2x30m) 1x řízení MA-2311-01 (ovládání a synchronizace pohybu 4ks podsestav lávek),

Součástí nabídky je technicko-průvodní dokumentace včetně potřebných revizí a posudků.

Mám zájem

Technický popis:

Po celém pochozím obvodu (včetně přechodových lávek a plošin pro montáž schodiště) je montážní-pracovní lávka vybavena okopovými plechy v takovém provedení, které nebrání funkci sklopení zábradlí a zároveň splní legislativní požadavky na BOZP pro zdvihací zařízení,

 • Kryty hydraulických agregátů s nosností min. 150 kg,
 • Krytování veškerých elektrorozvodů v průmyslovém provedení,
 • Žádné elektrorozvody nejsou vedeny podél vnitřní strany montážních lávek – důvodem je plné využití prostoru mezi lávkami (od základny k základně),
 • Krytování čidel plechem min. tl. 2 mm,
 • meze zdvihu (pochozí rovina): · horní: 3500 mm, · dolní: 500 mm,
 • Zdvihací mechanismus umožňuje vyjmutí vozu pomocí jeřábu do boku (lávka je v dolní úvrati při sklopeném zábradlí),
 • min. nosnost jednoho segmentu lávky (dva kříže + jeden agregát): 1000 kg,
 • min. nosnost přechodové lávky: 250 kg,
 • zdvihací mechanismus umožňuje vyjmutí vozu pomocí jeřábu do boku (lávka je v dolní úvrati),
 • ovládání lávek ze země a z jednoho místa v níže uvedených režimech: · režim ovládání každého agregátu zvlášť, · režim ovládání levé a pravé strany zvlášť, · režim plně synchronní – ovládání kompletní lávek,
 • nabídka obsahuje synchronizaci zdvihu jednotlivých podsestav lávky,
 • pohon lávek 3x 400V/50Hz, přívod k pohonu a ovládání CEE 63A (3+N+PE),

Podmínky montáže:

 • únosnost podlahy max. 5t/m2 (drátko-beton),
 • kotvení do max. hloubky 160 mm,
 • montážní pracovní lávky splňují potřebné bezpečnostní, konstrukční a kvalitativní normy platné v ČR.
 • dálkové ovládání (bezpečné provedení) s dosahem 30 m,
 • elektromechanicky řízený výsuvný mechanismus.

Vyrábíme a dodáváme elektromechanické lávky včetně přechodových lávek např. pro montáž kolejových vozidel typu metra, tramvají a elektrotechnických jednotek (osazeno v prostoru montážní koleje – 1 pracoviště),

1 strana lávek (2×15 m) obsahuje 1x hydraulický agregát MA-2311-01,

1 strana lávek obsahuje (2x15m) 2x přímočarý hydromotor MA-2311-01 100/55×800,

2 strany lávek obsahují (2x30m) 1x řízení MA-2311-01 (ovládání a synchronizace pohybu 4ks podsestav lávek),

Součástí nabídky je technicko-průvodní dokumentace včetně potřebných revizí a posudků.

Mám zájem